רשות הספנות והנמלים – רספ"ן

קיצורים וקישורים מועילים רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה עוברת לעבודה מכוונת. חידוש רישיון שייט:    https://www.gov.il/he/service/renewing_vessel_license מועדים ואתרי בדיקה לכושר שייט:     http://asp.mot.gov.il/SPA_HE/ShippingKosherShait2021.pdf נוהל מתן היתר לשייט בודד:   http://asp.mot.gov.il/he/shipping/opercraft/vessel/1899-nohal-5-520 רישיון Continue Reading →